Miesięczne archiwum: maj 2016

Mapa propozycji nasadzeń

W połowie maja powstała mapa zbierająca propozycje nasadzeń nadesłane przez mieszkańców Plewisk.
W ten sposób oprócz informacji o miejscach gdzie możnaby posadzić drzewa uzyskałem też wiele kontaktów do osób, które potencjalnie zainteresowane są zazielenianiem naszej miejscowości. Ciekawostka – w przeważającej liczbie osobami zgłaszającymi miejsca do nasadzeń są kobiety, grubo ponad 80% zgłoszeń pochodzi właśnie od nich.

Propozycje nasadzeń drzew w Plewiskach

Legenda:
– czerwone – lokalizacje oczekujące na analizę i zatwierdzenie
– żółte – lokalizacje zatwierdzone oczekujące na realizację
– zielone – lokalizacje w trakcie realizacji/zrealizowane
– czarne – lokalizacje odrzucone (brak możliwości realizacji nasadzenia)

Drodzy mieszkańcy,
wielu z Was często wspominało o tym, że w Plewiskach brakuje zieleni. Możemy to teraz zmienić! Wszystko w naszych rękach.

W pierwszym kroku chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców do wskazania miejsc gdzie warto byłoby posadzić nowe drzewa.

Przesyłajcie swoje propozycje na adres: tomasz_lubinski@o2.pl. Zgłoszenie powinno zawierać ulicę/adres bądź współrzędne geograficzne miejsca gdzie waszym zdaniem powinny znaleźć się nowe nasadzenia. Możecie również zasugerować co i w jakiej ilości posadzić, przesłać zdjęcie miejsca, każda dodatkowa uwaga będzie dla nas cenna. Przydatna będzie również dla nas informacja czy chcielibyście osobiście uczestniczyć w sadzeniu. Jeżeli jakaś wspólnota jest zainteresowana posadzeniem zieleni na swoim terenie też prosimy o taką wiadomość.

Równolegle razem z panią sołtys będziemy prowadzić rozmowy w gminie celem uzyskania wsparcia naszej akcji. Mamy dużą nadzieję, że już najbliższej jesieni (drzewa sadzimy na wiosnę bądź jesień uda nam się choć w kilku miejscach posadzić nowe drzewa a całą akcję będziemy mogli kontynuować przez dłuższy okres czasu. Liczymy na wasze zaangażowanie!

Rada Sołecka

12 Maja na posiedzeniu Rady Sołeckiej przedstawiłem swój pomysł/plan na zazielenienie Plewisk:

1. Lokalizacje nasadzeń (maj/czerwiec):
– informacja na portalu plewiska.pl i powiązanej gazecie,
– mapa na portalu plewiska.pl, (plewiska.pl/zielone-plewiska),
– propozycje nadsyłane przez mieszkańców,

2. Odpowiedź samorządu (czerwiec/lipiec):
– wybranie zaproponowanych lokalizacji,
– przygotowanie planu nasadzeń (liczba/rodzaj drzew),
– lokalizacje realizowane przez samorząd +
– lokalizacje do zrealizowania przez mieszkańców

3. Zbiórka publiczna (sierpień/wrzesień).

4. Sadzenie (wrzesień/październik):
– wybranie 1 lokalizacji z dużą liczbą nasadzeń, lub
– kilka grup w kilku miejscach, w której uczestniczyliby chętni mieszkańcy,

5. Przyszłość:
– kontynuacja w przyszłych latach (wiosna lub wiosna/jesień),
– współpraca z OPP (cel szczegółowy),
– Działaj Lokalnie,
– rozszerzenie działalności na rekultywację i mniejszą zieleń,
– wsparcie dla nasadzeń na terenach wspólnot/osób prywatnych/firm.

Spotkałem się z dobrym przyjęciem moich pomysłów, ale spotkanie to utwierdziło mnie również w przekonaniu, że jeżeli chcę takiej akcji w Plewiskach to muszę ją osobiście rozkręcić.
Poradzono mi też skontaktowanie się z inspektorem ds. Ochrony Środowiska w gminie Komorniki, panem Krzysztofem Studzińskim.