Miesięczne archiwum: październik 2016

Nowe drzewa przy stawach

22 października 2016 roku przy stawach posadzono 12 klonów i 4 rajskie jabłonie. Akcję zorganizowały panie: Małgorzata Zgoła, Lucyna Jurkowlaniec i Maria Stangierska. Pieniądze na drzewa udało się zdobyć w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Stowarzyszenie Światowid. Oczywiście sam też przyszedłem pomóc przy sadzeniu drzew 🙂 Wszystkich też zapraszam na wszelkie tego rodzaju akcje, a każdemu kto podobne wydarzenie będzie organizować obiecuję pomóc.

Sadzenie drzew przy stawach - 22.10.2016

Sadzenie drzew przy stawach – 22.10.2016

Klub Gaja

11 października spotkałem się z panem Jackiem Bożkiem, założycielem i prezesem klubu Gaja. Dzięki jego uprzejmości otrzymałem plakaty „Święto Drzewa”, które będzie można użyć do poinformowania mieszkańców o akcji sadzenia drzew. Na spotkaniu ustaliliśmy również wsparcie dla akcji Zielone-Plewiska z 1% PIT. Cała kwota, która zostanie przekazana dla Klubu Gaja podczas rozliczania podatku PIT z celem szczegółowym „ZIELONE PLEWISKA” będzie spożytkowana na zazielenienie naszej miejscowości.

By przekazać pieniądze na naszą akcję należy:
– w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać numer KRS Klubu Gaja, to jest: 0000120069
– w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać: ZIELONE PLEWISKA.

Klub Gaja - Święto Drzewa

Klub Gaja – Święto Drzewa